Asioi näppärästi verkossa

Etusivu » Asiointi » Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus

Lomakkeella voit ilmoittaa asuntoon muutosta tai poismuutosta. Tietojen antaminen mahdollistaa, että voimme suorittaa tarvittaessa kotisi ulko-ovenavauksen henkilöllisyystodistusta vastaan. Me arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Me tarjoamme kiinteistöhuoltopalveluita taloyhtiöiden käyttöön ja huolehdimme taloyhtiöasiakkaiden asukkaiden huoltopyynnöistä. Pääsääntöisesti lomakkeella kerättyjen ja palvelussa ylläpidettävien asukkaiden henkilötietojen osalta taloyhtiö toimii ko. rekisterin rekisterinpitäjänä. Me käsittelemme taloyhtiön rekisteriin kuuluvia henkilötietoja kiinteistöhuoltopalveluiden tarjoamiseksi taloyhtiön lukuun. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat isännöitsijältä sekä tietosuojaselosteestamme täältä.

Muuttoilmoitus

Perustiedot


Muuttoilmoitus koskee


Ilmoittajan tiedot


Ulko-oveen ja rapputauluun laitettavat nimet


Me arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa. Me tarjoamme kiinteistöhuoltopalveluita taloyhtiöiden käyttöön ja huolehdimme taloyhtiöasiakkaiden asukkaiden huoltopyynnöistä. Pääsääntöisesti lomakkeella kerättyjen ja palvelussa ylläpidettävien asukkaiden henkilötietojen osalta taloyhtiö toimii ko. rekisterin rekisterinpitäjänä. Me käsittelemme taloyhtiön rekisteriin kuuluvia henkilötietoja kiinteistöhuoltopalveluiden tarjoamiseksi taloyhtiön lukuun. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat isännöitsijältä sekä tietosuojaselosteestamme täältä.
Notification of moving in or out

Notification details


The notification of moving in/out concerns


Details of the person making the notification


Name(s) to be placed on the door and stairwell wall


We value your privacy and pay particular attention to the protection of personal data and good data processing practices. We provide property maintenance services for housing companies and attend to maintenance requests from housing company residents. As a general rule, for the residents’ personal data collected through the form and maintained in the service, the housing company is the controller of the register in question. We process personal data included in the housing company’s register in order to provide property maintenance services on behalf of the housing company. For more information on the processing of personal data, please contact your building manager and read our data protection statement here.
Flyttanmälan

Grundläggande uppgifter


Flyttanmälan gäller


Anmälarens uppgifter


Namnen som ska anges på ytterdörren och trapphustavlan


Vi respekterar din integritet, fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av personuppgifter och följer en god praxis för databehandling. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsservice åt bostadsaktiebolag och ombesörjer de boendes servicebegäranden. I regel fungerar bostadsaktiebolaget som personuppgiftsansvarig för ifrågavarande register över de boendes personuppgifter som samlas in genom blanketter och upprätthålls i tjänsten. Vi behandlar de personuppgifter som ingår i bostadsaktiebolagets register för att kunna erbjuda tjänster inom fastighetsservice för bostadsaktiebolagets räkning. Tilläggsinformation om behandlingen av personuppgifter får du av disponenten samt i vår dataskyddsbeskrivning.