Ajankohtaista

Huoltopalveluiden toiminta korona aikana

pe 27. marraskuuta 2020 09.40.00

Otam­me ti­lan­teen va­ka­vas­ti, jot­ta pys­tym­me var­mis­ta­maan toi­min­tam­me jat­ku­vuu­den se­kä tur­vaa­maan ja tu­ke­maan asiak­kai­dem­me ar­kea mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ar­vioim­me jat­ku­vas­ti li­sä­toi­men­pi­tei­den tar­vet­ta vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tus­ten muut­tues­sa. Al­la koot­tu­na kes­kei­sim­mät toi­min­taoh­jeet, joi­ta päi­vi­te­tään tar­peen mu­kai­ses­ti.

Ei-kii­reel­li­set työt

Älä ti­laa ei-kii­reel­lis­tä huol­toa, mi­kä­li olet sai­raa­na, si­nul­la on fluns­san oi­rei­ta tai tie­dät al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Sai­raa­na al­tis­tat työn­te­ki­jäm­me se­kä edel­leen muut asiak­kaam­me tar­tun­nal­le.

Mi­kä­li olet ti­lan­nut työn ja sai­ras­tut, il­moi­tat­han sii­tä asia­kas­pal­ve­luum­me vä­lit­tö­mäs­ti pu­he­li­mit­se p.019 - 311 241.

Kii­reel­li­set työt

Mi­kä­li olet sai­ras­tu­nut ja ha­vait­set kii­reel­li­sen huol­to­tar­peen asun­nos­sa­si, il­moi­tat­han sai­ras­tu­mi­ses­ta­si asia­kas­pal­ve­luum­me ti­lauk­sen yh­tey­des­sä. Si­ten pys­tym­me suo­jau­tu­maan ti­lan­teen vaa­ti­mal­la ta­val­la se­kä var­mis­ta­maan tur­val­li­sen työs­ken­te­lyn.

Suoritetaanko kiinteistöhuoltotyöt asuinkiinteistöissä normaalisti koronaviruksen aikana ?

Pyrimme sopimaan asiakkaan kanssa yhteistyössä juuri heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivan palvelumallin. Lähtökohtana on, että ainakin kiireisimmät työt tulevat hoidetuksi: jos putki vuotaa tai viemäri on tukossa, ei huoltopyynnön kanssa kannata jäädä aikailemaan. Ripeällä toiminnalla vältetään usein isommat vahingot. Kiireettömät työt sen sijaan katsomme aina tilannekohtaisesti.

Tehdäänkö asukkaan huoneistossa suoritettavat huoltotoimenpiteet myös poikkeusaikana ?

Mikäli työtehtävä on kiireellinen ja se vaikuttaa oleellisesti kiinteistön oleskelumukavuuteen tai hankaloittaa kiinteistön normaalia käyttöä, työ suoritetaan normaalisti turvalliset toimintamallit huomioiden. Suosittelemme avointa keskustelua: haluamme toimia vastuullisesti, ja siksi kartoitamme tilanteet aina tapauskohtaisesti ja varustaudumme kohteisiin asianmukaisilla ja tilanteen vaatimilla suojavarusteilla. Mikäli kohteessa oleskelee riskiryhmäläisiä tai siellä epäillään mahdollista koronatartuntaa, pyydämme ilmoittamaan tästä meille etukäteen.

Meillä kiinteistösi on osaavissa käsissä

Tutustu Purkat Oy:n esitteeseen. Saat tarkempia tietoja yrityksemme palveluista soittamalla meille. Huolehdimme piha-alueiden kunnossapidosta vuoden jokaisena ajankohtana laadusta tinkimättä.

Tutustu esitteeseen »